NL: Open haard: instructies

Indien de haard niet opstart:

1. De stekker in en uit trekken  (wandcontactdoos bevindt zich links beneden van de haard, tussen de keuken en de zijmuur van de haard. 

2. Controleer of de sensor (kabel met rood lichtje) voor de afstandbediening links vooraan hangt, misschien is hij gevallen  en ligt hij aan de linkerzijde van de haard. 

3. Controleer of er een rood lichtje brandt op de afstandsbediening wanneer je probeert op te starten. Indien het niet brandt, controleer dan de batterijen van de afstandsbediening

4. Blijf de 2 “aan” knoppen op de afstandsbediening inhouden tot je een biep hoort.

 

EN: Gas fire: instructions

In case the fire does not start: 

1. Plug the power in and out. You can find the wall plug down below on the left of the gas fire, between the kitchen and the side wall of the gas fire.

2. Check if the sensor (cable with red light at the end) for the remote control is hanging on the left of the gas fire, maybe it was dropped and is lying on the left side of the gas fire. 

3. Check if a red light is burning on the remote control while pressing the two ‘on’ buttons. If it is not burning, check the batteries.  

4. Keep pushing the two on buttons until you hear a beep sound. 

Contacteer ons

Kamerindeling